ขั้นตอนการสั่งผลิตกระเป๋า

รายละเอียดและขั้นตอนการสั่งทำกระเป๋า

1.ลูกค้าที่สนใจสั่งผลิตกระเป๋า ติดต่อโรงงานกระเป๋าเลยได้ที่…..

เพียงโทรมาที่ 081.701.9493 หรือส่ง E-mail มาที่ info@betterbagthailand.com เพื่อสอบถามข้อมูลและราคาในการสั่งผลิตกระเป๋า เพียงแจ้งข้อมูล รหัสสินค้าของทางเราหรือรูปแบบกระเป๋าที่ต้องการสั่งผลิต, เนื้อผ้า, รูปแบบดีไซน์กระเป๋า และจำนวนกระเป๋าที่ต้องการสั่งผลิต ทางบริษัทฯจะทำใบเสนอราคาส่งกลับไปอย่างเร็วที่สุดทาง E-Mail หรือ Fax แล้วแต่ลูกค้าสะดวก

เมื่อลูกค้าได้รับใบเสนอราคาและสนใจจะดูตัวอย่างผลงานของบริษัทฯ สามารถนัดทางบริษัทฯให้เข้าไปเสนองาน เพื่อดูตัวอย่างกระเป๋าของที่เคยทำมา พร้อมประเภทเนื้อผ้าและสีผ้าต่างๆได้

2.ลูกค้ายืนยันการสั่งผลิตกระเป๋า

ลูกค้าที่ต้องการสั่งผลิตกระเป๋า จะต้องทำการยืนยันการสั่งผลิตกระเป๋า ด้วยการลงนามในใบเสนอราคาที่ทางโรงงานผลิตกระเป๋าได้ส่งไป พร้อมโอนเงินมัดจำค่าผลิตกระเป๋าตามรายละเอียดการชำระเงินที่ระบุไว้ใน ใบเสนอราคา และ แฟกซ์กลับมาที่โรงงานทำกระเป๋า 02-1718478 หรือ ทำการ Scan และ Email กลับมาที่ info@betterbagthailand.com

3.บริษัทฯผลิตกระเป๋าตัวอย่าง

ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตกระเป๋าตัวอย่างให้ทันที หลังจากที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อและได้รับชำระเงินมัดจำ และได้รับไฟล์โลโก้ที่จะปัก/สกรีน ใช้เวลาขึ้นกระเป๋าตัวอย่างประมาณ 10 วัน (หากเป็นงานด่วน โปรดแจ้ง ให้ทางบริษัทฯทราบล่วงหน้า)

4.ลูกค้าตรวจงานกระเป๋าตัวอย่าง

ทางบริษัทฯจะส่งกระเป๋าตัวอย่างให้ลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้ามีจุดที่ต้องการแก้ไขหรือต้องการปรับเปลี่ยน ลูกค้าสามารถ E-Mail แจ้งรายละเอียดที่ต้องการกลับมา เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

5.เริ่มการผลิตกระเป๋า

หลังจากได้รับการยืนยันตัวอย่างจากลูกค้า ทางบริษัทฯจะดำเนินการผลิตกระเป๋าทันที โดยใช้เวลาในการผลิตกระเป๋า ประมาณ 30 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคิวการผลิตในช่วงเวลานั้นๆ (หากเป็นงานด่วน โปรดแจ้ง ให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า)

6.การส่งมอบสินค้าและชำระเงิน

กรณีลูกค้าอยู่ในกรุงเทพฯ โรงงานผลิตกระเป๋าของเรามีบริการจัดส่งสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งลูกค้าสามารถชำระค่าผลิตกระเป๋าส่วนที่เหลือเป็นเงินสด หรือ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร หรือชำระด้วยเช็ค ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา)

กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้ทางบริษัทขนส่ง โดยค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าถึงที่หมายปลายทาง ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการตามจริงตามที่บริษัทขนส่งได้ระบุมา ซึ่งลูกค้าสามารถชำระค่าทำกระเป๋าส่วนที่เหลือ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)